Tôi là dân IT - Thời đại 4.0 tôi cũng giống mọi người không tin Ma Quỷ Thần Thánh gì cả. Ấy vậy đâu ai ngờ kẻ như tôi lại trở thành Kẻ Gác Cửa Cõi Âm. Haizz..!
placeholder
Cõi Âm
Nhật Ký
Cõi âm thực sự tồn tại ???
Trong mắt Ngự Kiếm - Cõi Âm 97%
Nhật Ký Kẻ Gác Cửa Âm
Mới bị mất 3k data bài viết ( Mong các bạn Thông cảm)
Mới bị mất 3k data bài viết ( Mong các bạn Thông cảm)
Góc Nhìn & Kiến Thức & Giải Đáp
Thư Viện Cõi Âm :-: Tĩnh Tâm

Truyện: Dài Tập

Truyện: Ngắn

Chuyện: Có nét nghĩa đầu tiên là “sự việc được kể lại” - do người kể chuyện tự mình trải qua...!!!

Cõi Âm -:- Góc Khuất