Truyện Ma

Chúng ta thường ghép Ma Quỷ thật ra là sai hoàn toàn nhé : Ma là một từ để chỉ sự hiện hình của người chết. Quỷ là oan hồn (linh hồn người chết oan) vất vưởng lâu năm, chất chứa nhiều cảm xúc tiêu cực (oán hận)… Tác Giả ..!

ngai hai nhi coiam.net

Ngải Hài Nhi Phần 3

CHAP 11: KHÔNG LỐI THOÁT. " Cộc...Cộc...Cộc..." Vân ngần ngại không muốn mở cửa , vì với những chuyện vừa...

Page 1 of 2 1 2
-
00:00
00:00