Thư Viện: Cõi Âm

Truyện: Kể về tiểu sử nhân vật có thực hay nhân vật huyền thoại,tưởng tượng ( do tác giả tự nghĩ ra nhân vật nào đó )

Truyện kể lại các sự kiện (chiến đấu, sản xuất, sinh sống); truyện về thế giới ảo hay thế giới viễn tưởng v.v.

Chuyện: Có nét riêng so với Truyện: Đầu tiên là “sự việc được kể lại” . Nó không được hay từ ngữ trong truốt, khó hiểu… như truyện. Đơn giản Vì họ không phải Tác Giả.

Nhưng bù lại chân thực do người kể chuyện tự mình trải qua.

Ừm từ Nhật Ký đã nói rõ rùi ^.^

Ngự Kiếm viết lại việc mình đã trải qua quá trinh trở thành Kẻ Gác Cửa Âm

Toàn bộ bài viết của mình có lẽ nhiều người khó hiểu là đơn giản vì 1 số từ bị cấm hoặc chăn mà thui.

Truyện Ngắn Đề Cử

Truyện Dài Để Cử