Nhân Quả

Có gieo thì mới quả – Khi Gieo hạt đôi khi chúng ta quên mất chăm sóc hay hiện tượng nay mỗi người cho rằng cho đi rồi sẽ nhận lại “thế nên họ cầm tiền ném,quăng,ban ơn…vv! Như Vậy Quả ở đâu ra a…!