Bùa Chú

Trước khi vào cửa điện đều phải qua mình giám sát ! Tại sao mình biết vấn đề này ư .Ừm…mình được ăn chút lộc Quan Lớn Tuần Tranh

Mới bị mất 3k data bài viết ( Mong các bạn Thông cảm)