Căn Số

Trước kia mình chỉ là dân IT sau đó theo quy luật huyền bí nào khiến mình trở thành người có Căn Số trở thành Kẻ Gác Cửa Điện Âm.

Mới bị mất 3k data bài viết ( Mong các bạn Thông cảm)