Nhật Ký – Kẻ Gác Cửa Điện ÂM

Tôi là dân IT – Thời đại 4.0 tôi cũng giống mọi người không tin Ma Quỷ Thần Thánh gì cả. Ấy vậy đâu ai ngờ kẻ như tôi lại trở thành Kẻ Gác Cửa Điện Âm. Haizz..!