Nhật Ký Cõi Âm

Trong quá trình tôi trở thành kẻ gác cửa điện âm . Đã Tường có cơ duyên xuống dưới Cõi Âm dạo chơi…^>^. Hãy đọc nhưng bài viết chuyên mục này để xem những gì Ngự Kiếm chứng kiến nhé…!

Mới bị mất 3k data bài viết ( Mong các bạn Thông cảm)