[Podcast Aduio] Bãi đất hoang sau nhà

Đọc và nghe audio bộ truyện Bãi đất hoang sau nhà

Bãi đất hoang sau nhà (Tiếng quạ réo vong hồn). T/g Nguyễn Ngọc Ngạn :Bà có con gái lấy chồng ở xa, bỗng mấy đêm gần đây bà hay mơ thấy con gái về nói “Mẹ ơi, con chết rồi còn đâu

Danh Sách Các Tập