[Podcast Aduio] Bóng Người Dưới Trăng

Bóng Người Dưới Trăng :Dường như ông có cái thú được người ta sợ mình vì ông coi đó là một cái uy của một người vừa có chức , vừa có tiền , tha hồ tác yêu tác quái ở vùng nông thôn giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé miệng.

List Episodes