[Podcast Aduio] Mái Tóc Của Người Chết

Đọc và nghe audio bộ truyện Mái Tóc Của Người Chết

là một trong những quyển truyện nổi tiếng của tác giả Người Khăn Trắng. Truyện này theo cá nhân mình nó thuộc truyện Linh Dị mới đúng

Danh Sách Các Tập