[Podcast Aduio] Miếu Ba Cô

[Podcast Aduio] Miếu Ba Cô : Truyện người khăn trắng – Truyện Linh dị .Đem chuyện này hỏi bà Đặng Thị Lộc, hiện đang là trụ trì của miếu Ba Cô này thì được biết, đúng là trong quá khứ, tại nơi này có xảy ra một vụ

List Episodes

No Content Available