[Podcast Aduio] Miếu Ba Cô

Đọc và nghe audio bộ truyện Miếu Ba Cô

Truyện người khăn trắng – Truyện Linh dị .Đem chuyện này hỏi bà Đặng Thị Lộc, hiện đang là trụ trì của miếu Ba Cô này thì được biết, đúng là trong quá khứ, tại nơi này có xảy ra một vụ

Danh Sách Các Tập

Mới bị mất 3k data bài viết ( Mong các bạn Thông cảm)